Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
3714 Hỏi đáp kết hôn Lan 2023-02-02 Chờ trả lời
3713 Nộp hồ sơ xin visa du lịch c391 Bo 2023-02-02 Đang trả lời
3712 Chứng minh tài chính và chứng minh công việc Huệ Hứa 2023-02-02 Hoàn tất trả lời
3711 Hồ sơ xin visa đại đô thị 5 năm Phan 2023-02-02 Hoàn tất trả lời
3710 Xác nhận sinh viên Trâm 2023-02-02 Hoàn tất trả lời
3709 Hỏi đáp về chứng minh tài chính Nhan.ha 2023-02-02 Hoàn tất trả lời
3708 Ngân hàng visa D4 Linh 2023-02-02 Hoàn tất trả lời
3707 Lich Hen Hien Nguyen 2023-02-02 Hoàn tất trả lời
3706 Hồ sơ D4-1 Anh Thúy 2023-02-02 Hoàn tất trả lời
3705 Giấy ct07 Trường 2023-02-02 Hoàn tất trả lời