Điều khoản sử dụng

Điều 1 (Chung)

1-1. Điều khoản này do trung tâm đăng kí visa - nơi đang cung cấp dịch vụ liên quan đến đăng kí xin cấp thị thực visa  nhằm mục đích quy định thông tin về trách nhiệm và quyền lợi nghĩa vụ của người xin cấp thị thực, trung tâm đăng kí visa, đại sứ quánžlãnh sự quán Hàn Quốc đến người xin cấp thị thực visa.

 

Điều 2 (Định nghĩa)

1) ‘Đại sứ quán’  là chỉ đại sứ quán Hàn Quốc.
2) ‘‘Lãnh sự quán’ là chỉ lãnh sự quán Hàn Quốc.
3) ‘Trung tâm đăng kí visa’ là chỉ cơ quan cung cấp các loại dịch vụ liên quan đến đăng kí xin thị thực Hàn Quốc dành cho người xin cấp thị thực Hàn Quốc theo các thủ tục do Đại sứ quán, Lãnh sự quán quy định.
4) ‘Người xin cấp thị thực’ là chỉ bản thân người xin cấp thị thực hoặc bên thứ 3 được ủy thác xin cấp thị thực Hàn Quôc tại Trung tâm đăng kí visa bao gồm cá nhân, công ty du lịch và cơ quan dịch vụ làm thị thực.
5) ‘Thông tin cá nhân’ là toàn bộ những thông tin cá nhân được ghi khi người xin cấp thị thực nộp hồ sơ đăng kí xin thị thực và là thông tin liên quan đến cá nhân như là tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, thông tin hộ chiếu, quốc tịch, số điên thoại, địa chỉ và nơi làm việc…
6) ‘Lệ phí xin thị thực’ là lệ phí mà trung tâm đăng kí visa nhận từ người nộp đơn thay cho Đại sứ quán
žLãnh sự quán theo quy định của Đại sứ quánžLãnh sự quán.
7) ‘Chứng nhận tiếp nhận visa’ là hồ sơ minh chứng cho việc người xin thị thực đã nộp đơn xin thị thực Hàn Quốc và đã nộp lệ phí xin thị thực cho Trung tâm đăng kí visa. Đây cũng là hồ sơ chứng minh duy nhất để có thể tìm ra hộ chiếu và những tài liệu liên quan sau khi hoàn thành việc cấp thị thực.

 

Điều 3 (Dịch vụ của Trung tâm đăng kí visa)

Trung tâm đăng kí visa thực hiện những việc như dưới đây.

1) Trung tâm đăng kí visa chỉ thực hiện vai trò như là một công ty dịch vụ làm thị thực thay mặt cho Đại sứ quánžLãnh sự quán Hàn Quốc và không can dự vào bất cứ quyết định nào của Đại sứ quán và Lãnh sự quán. 
2) Tiếp nhận tài liệu xin cấp thị thực của người xin thị thực thay cho Đại sứ quán và Lãnh sự quán.
3) Nhập và quản lý thông tin cơ bản cũng như thông tin bổ sung liên quan đến đơn xin thị thực.
4) Cung cấp dịch vụ nộp các tài liệu liên quan (hộ chiếu, thị thực, tài liệu khác) cho Đại sứ quán và Lãnh sự quán thay cho người xin cấp thị thực.
5) Thay mặt Đại sứ quán thu lệ phí làm và cấp thị thực cho người xin thị thực.
6) Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về thông tin liên quan đến thị thực, cung cấp các dịch vụ trả lời câu hỏi thông qua trang chủ của Trung tâm đăng kí visa, bàn hướng dẫn, điện thoại, Email.
7) Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ cần thiết cho những người xin cấp thị thực.

Điều 4 (Quyền và nghĩa vụ của Đại sứ quánžLãnh sự quán Hàn Quốc)

1) Đại sứ quánžLãnh sự quán Hàn Quốc có quyền phê duyệt hoặc từ chối đơn xin cấp thị thực của người đăng kí và Trung tâm đăng kí visa không can dự vào bất cứ quyết định nào của Đại sứ quánžLãnh sự quán Hàn Quốc.
2) Đại sứ quán
žLãnh sự quán Hàn Quốc có thể yêu cầu người đăng kí nộp hồ sơ bổ sung, thông tin và cả tài liệu (sau đây gọi là ‘hồ sơ bổ sung’)
3) Thời gian mà Đại sứ quán
žLãnh sự quán Hàn Quốc dùng để quyết định các vấn đề liên quan đến việc cấp thị thực hoặc các vấn đề liên quan đến người xin cấp thị thực là quyền hạn của Đại sứ quán và Lãnh sự quán.

Điêu 5 ( Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp thị thực)

1) Người xin cấp thị thực phải kê khai thông tin một cách chính xác theo sự thật tại thời điểm làm hồ sơ xin cấp thị thực.
2) Để xin cấp thị thực người xin cấp thị thực phải nộp lệ phí thị thực theo loại thị thực để đăng kí. Tuy nhiên, bất kể thị thực có được cấp hay không thì người xin cấp thị thực phải trả lệ phí đăng kí thị thực cho Trung tâm đăng kí visa mà không được hoàn lại.
3) Người xin cấp thị thực có thể đặt câu hỏi liên quan đến việc đăng kí xin thị thực thông qua trang chủ của trung tâm đăng kí thị thực, quầy hướng dẫn, điện thoại, và e-mail.Tuy nhiên, thông tin có thể cung cấp cho người xin cấp thị thực là những thông tin cơ bản và có giới hạn, và nó không mang ý nghĩa như cam kết hay sự đảm bảo cho việc xin thị thực và Trung tâm đăng kí visa không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
4) Khi nhận được chứng nhận tiếp nhận thị thực, người xin cấp thị thực phải xác nhận lại xem nội dung tiếp nhận và nội dung đăng kí đã đồng nhất chưa, và trong trường hợp có khác biệt so với nội dung đăng kí thì phải đề nghị Trung tâm đăng kí visa điều chỉnh ngay. 
5) Khi hoàn thành việc cấp và nhận được thị thực, người xin cấp thị thực phải xác nhận xem nội dung cấp và nội dung đăng kí đã đồng nhất chưa, và trong trường hợp khác với nội dung đăng kí thì phải ngay lập tức báo cho Trung tâm đăng kí visa biết. Tuy nhiên, trong trường hợp trách nhiệm thuộc về bản thân người nộp đơn thì lệ phí sửa đổi và cấp lại thị thực sẽ do chính người nộp đơn chịu.  
6) Người xin cấp thị thực phải quyết định thời gian xin thị thực cho phù hợp với kế hoạch xuất ngoại của mình. Khoảng thời gian cần thiết để xét duyệt được công bố trên trang chủ là thời gian tiêu chuẩn chung khi không có vấn đề về việc xét duyệt. Nếu có những trường hợp đặc biệt như bổ sung tài liệu, xác minh tính xác thực của tài liệu đã nộp,v.v..thì thời gian xét duyệt có thể bị kéo dài.   
7) Người xin cấp thị thực phải nhận lại hộ chiếu đã nộp lúc đăng kí thị thực và thị thực đã hoàn thành trước khi thị thực hết hạn. Trung tâm đăng kí visa không có nghĩa vụ phải bảo quản thị thực và hộ chiếu khi đã quá thời gian nhận.

 

Điều 6 (Dịch vụ bổ sung)

Ngoài lệ phí xin thị thực người xin cấp thị thực có thể trả thêm phí để sử dụng các dịch vụ bổ sung như chụp ảnh, dịch thuật, photo, in ấn, viết hộ, giao tận nơi,v.v... Tuy nhiên để thuận tiện cho người xin cấp thị thực thì mỗi dịch vụ bổ sung tương ứng sẽ được cung cấp dịch vụ theo điều khoản của công ty tương ứng với các dịch vụ bổ sung được cung cấp thông qua các công ty riêng biệt mà không phải là Trung tâm đăng kí visa. 

Điều 7 (Trách nhiệm)

1) Nếu hộ chiếu mà người xin cấp thị thực đã nộp bị mất hoặc hư hỏng trong thời gian lưu giữ tại Trung tâm đăng kí visa thì Trung tâm sẽ chịu chi phí để làm lại hộ chiếu. Tuy nhiên, người xin thị thực phải đưa ra hóa đơn phí cấp lại đã nộp để được cấp lại hộ chiếu, và điều này không có nghĩa là Trung tâm đăng kí visa phải chịu toàn bộ trách nhiệm. 
2) Trong trường hợp người xin thị thực bị trì hoãn hoặc bị từ chối cấp thị thực do không tuân thủ theo thủ tục xin thị thực đã được quy định thì Trung tâm đăng kí visa sẽ không chịu trách nhiệm nào. 
3) Trung tâm đăng kí visa sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hộ chiếu và các hồ sơ xin cấp thị thực bị mất, hư hỏng do những nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh,v.v..

 

Điều 8 (Thông tin cá nhân)

1) Trung tâm đăng kí visa sẽ thu thập thông tin cá nhân của người xin thị thực để cung cấp dịch vụ tiếp nhận thị thực.
2) Trong trường hợp 
mà người đăng kí không cung cấp thông tin cá nhân hoặc không đồng ý việc thu thập, sử dụng, công khai thông tin cá nhân thì trung tâm đăng kí visa  không thể cung cấp dịch vụ làm thị thực được.
3) 
Trước khi nộp hồ sơ xin thị thực người đăng kí phải đọc kĩ chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Trung tâm đăng kí visa. Bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của trung tâm đăng kí visa tại https://www.visaforkorea-hc.com.
4) Chính sách bảo mật thông tin cá nhân mô tả các quyền lợi của người đăng kí liên quan đến quá trình thu thập, sử dụng, công khai thông tin cá nhân của người đăng kí. 
5) Nội dung các cuộc trò chuyện với Trung tâm đăng kí visa sẽ được ghi âm lại nhằm cải thiện chất lượng dịch vụvà chúng tôi đang vận hành CCTV(camera) để duy trì sự an toàn trong trung tâm đăng kí visa.

 

Điều 9 (Chi phí và tiền tệ)

1) Tất cả khoản phí mà người đăng kí chi trả cho Trung tâm đăng kí visa được tính bằng VND và đã bao gồm thuế GTGT.
2) Trong trường hợp thanh toán bằng loại tiền tệ khác ngoài VND thì không thể xin thị thực.
3) Tất cả các khoản phí được biểu thị trên trang chủ có thể thay đổi mà không thông báo trước.

 

Điều 10 ( Sửa đổi và xóa điều khoản)

Có thể điều chỉnh, hủy, xóa các điều khoản của Trung tâm đăng kí visa mà không cần thông báo trước.

 

Điều 11 (Giải quyết tranh chấp)

Tất cả những tranh chấp hoặc vụ kiện phát sinh liên quan đến xin thị thực sẽ giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền của ‘Trung tâm đăng kí visa